Aktualności Biura Karier

08.12.2017
Bezpłatny moduł "Design Thinking"

Jeżeli jesteś Studentem/-tką Psychologii z dwóch ostatnich semestrów studiów:
- jednolitych magisterskich (9,10 semestr)
- jednolitych magisterskich w indywidualnym toku (6,7 semestr)
- I stopnia (5, 6 semestr)
- II stopnia (3, 4 semestr)
Zachęcamy Cię do udziału w module!
(pod warunkiem, że nie brałeś/-aś udziału w modułach w ramach projektu "Kreatywni" tj. User Experience & Service Design, Okulografia)

02.12.2017
Targi wolontariatu - V Dzielnicowy Dzień Wolontariusza na Pradze Południe

5 grudnia 2017 roku godz. 17.00, sala nr S306

Osoby zainteresowane włączeniem się w działania wolontariackie będa mogły poznać aktualne oferty wolontariatu. Zapraszamy!

06.11.2017
Staże dla Studentów i Studentek V roku Psychologii oraz Psychologii w języku angielskim

Płatne staże w wybranych firmach i organizacjach pozarządowych. Zrealizuj 120 godzin stażu, zrób krok do kariery, otrzymaj stypendium stażowe!

03.11.2017
BEZPŁATNY MODUŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ORAZ PERSONAL BRANDING

Jeżeli jesteś Studentem/ -tką z dwóch ostatnich semestrów studiów na kierunkach:

- psychologia - I stopień (5,6 semestr), jednolite studia magisterskie (9, 10 semestr),

- psychologia w indywidualnym toku (6, 7 semestr)

- filologia angielska -I stopień (5, 6 semestr), II stopień (3, 4 semestr)

zapraszamy Cię do wzięcia udziału w module z Przedsiębiorczości oraz personal brandingu:-)

Pracodawcy informują

Brak aktualnych projektów